Участници

Office Investments & Workspace Forum
13 April 2022 | SEC, Sofia, Bulgaria
Live in-person conference event

Александър Витанов

управител, Mellar

Управител на "Мellar" Ltd
Основател на "CADABRA" Ltd
Член на борда на директорите на "Coshera solutions" JSC