Участници

Office Investments & Workspace Forum
13 April 2022 | SEC, Sofia, Bulgaria
Live in-person conference event

Ева Македонска

HR директор, Chaos

Ева Македонска се присъединява към екипа на българската софтуерна компания Chaos като директор на човешките ресурси. Нейните приоритети са свързани с реализиране на стратегията за развитие на компанията, с усъвършенстването на дейностите по отношение на управление и развитие на хората, и подкрепа за културата на организацията. 

Голяма част от опита на Македонска е в аутсорсинг индустрията, свързан с изграждане и развитие на големи организационни структури на международни компании. Тя е привърженик на улесняването на работодателите в използването на технологии за управление. Професионалните ѝ интереси са насочени към разнообразието и включването (DE&I) и създаването на позитивна и продуктивна работна среда. Тя е магистър по Управление на човешките ресурси, преминала е през множество квалификации и е предпочитан лектор в български и международни събития и конференции.