Участници

Office Investments & Workspace Forum
13 April 2022 | SEC, Sofia, Bulgaria
Live in-person conference event

Арх. Ангел Захариев

съосновател, АиА Архитекти

Арх. Ангел Захариев е съдружник и управител в архитектурно бюро А и А Архитекти.
Завършва Университета по архитектура строителство и геодезия (УАСГ) в София през 2003 г. През 2004 г. се дипломира с похвала в специализация към Института за градско планиране и жилищна политика (IHS) – Еразмус Университет, в Ротердам, Холандия. От 2003 г. до 2007 г. е редовен докторант към катедра “Градоустройство” на Архитектурния факултет на УАСГ.
През 2005 г. заедно с арх. Асен Милев основават архитектурно бюро А и А Архитекти.
В професионалната си практика е ръководил проектирането на мащабни инвестиционни проекти като Бизнес Парк София, Капитал Форт, Резиденшъл Парк София, Актив-Галакси.
Някои от неговите проектите са отличени с награди, включително “Сграда на годината”.